od do
Zatwierdź
od do
Zatwierdź
arrow_backWróć do listy ofert

Działka 4,69 ha pod AG na sprzedaż, Glinka Duchowna/Kostrzyn Wlkp., przy trasie DK92 oraz węźle DK92-S5

2 250 000 pln
Skontaktuj się
Tomasz Klim
Telefon
+48 516 020 273 +48 61 85 26 866

Informacje podstawowe

Nr oferty: GS0040
Typ nieruchomości
Działka
Typ transakcji
Sprzedaż
Lokalizacja
Glinka Duchowna, rogatki Kostrzyna Wlkp., gmina Kostrzyn, przy drodze krajowej DK92 oraz węźle S5
Powierzchnia
46913 m2
Rodzaj własności
własność
Przeznaczenie
Brak
Szerokość frontu
167
Uzbrojenie
woda, prąd, gaz w zasięgu
Dojazd
droga utwardzona
Kształt
regularny
Ogrodzenie
metalowe
Stan prawny
miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego

Pełny opis nieruchomości

Przedmiotem sprzedaży jest niezabudowany grunt o powierzchni 46.913 m2 (~4,69 ha) położony w m. Glinka Duchowna, gmina Kostrzyn Wlkp., przy drodze krajowej nr DK92 (Poznań-Września) na wschodnich rogatkach Kostrzyna WIkp.. Nieruchomość jest położona kilkaset metrów od węzła Kostrzyn Wlkp. (DK92, S5). W sąsiedztwie obiekt biurowo-magazynowy CHATA POLSKA, STURMER MASZYNY, LECH FABRICS, obiekt biurowo-magazynowy MARATHON INTERNATIONAL LOGISTICS i inne. Bardzo dobry i szybki dojazd do Poznania ok. 15 km, 25 km do Wrześni, 15 km trasą S5 do węzła autostrady A2 Kleszczewo.

Teren lekko pochyły (ku tyłowi działki), niezagospodarowany, ogrodzony siatką, kształt równoległoboku (mapa poglądowa w załączeniu) o wymiarach boków 167m (front), 317 m, 322 m, 132 m. Dojazd do nieruchomości drogą serwisową wzdłuż  DK92.

Na przedmiotowy teren składają się dwie nieruchomości:

 1. Działka gruntu o powierzchni 1989 m2 (0,1989 ha), kształt zbliżony do prostokąta, użytek gruntu RIVa oraz RIVb. Teren jest objęty aktualnym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego (uchwała Rady Miejskiej Gminy Kostrzyn nr VI/47/2007 z dnia 29 marca 2007 r.), oznaczony symbolem P – tereny obiektów produkcyjnych, składów i magazynów, KDD – tereny publicznej drogi dojazdowej.
 2. Działka gruntu o powierzchni 44.921 m2 (4,4921 ha), kształt wieloboku, użytek gruntu RIIIb, RIVa, RIVb. Teren o powierzchni 13.219 m2 (1,3219 ha) nie jest objęty w/w miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z zapisami Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kostrzyn (uchwała Rady Miejskiej Gminy Kostrzyn nr XXX/239/2001 z dnia 3 lipca 2001 r. z późniejszymi zmianami) kierunkiem zagospodarowania przestrzennego ww. działki są tereny dużego biznesu bez prawa zabudowy mieszkaniowej (symbol G3) wraz z przebiegiem rurociągów naftowych (przez nieruchomość – północna granica działki – przebiegają rurociągi rnA600 i rnA800, od których należy zachować sięgającą 20 m strefę bezpieczeństwa) wraz ze strefą bezpieczeństwa rurociągów naftowych. Pozostała cześć działki tj. 31.702 m2 (3,1702 ha) znajduje się na terenie objętym w/w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, oznaczonym symbolem P – tereny obiektów produkcyjnych, składów i magazynów oraz KDD – teren publicznej drogi dojazdowej, ze strefą bezpieczeństwa rurociągów naftowych oraz linią energetyczną SN 15 kV z pasem technologicznym.

Na terenach obiektów produkcyjnych, składów i magazynów P:

 • Zakazuje się stosowania:
 1. przedsięwzięć będących źródłem emisji czynników szkodliwych przekraczających na granicach z terenami zabudowy mieszkaniowej i innymi terenami chronionymi dopuszczalne poziomy, określone w przepisach odrębnych,
 2. budynków mieszkalnych i letniskowych,
 3. budynków usług zdrowia, oświaty, wychowania, kultury i opieki społecznej;
 • dopuszcza się lokalizowanie:
 1. budynków usługowych,
 2. budynków administracyjno-biurowych,
 3. z zastrzeżeniem pkt. 1 ppkt a – stacji paliw, stacji obsługi pojazdów, parkingów i garaży,
 4. obiektów technicznych i technologicznych związanych z prowadzoną działalnością stacji transformatorowych, zbiorników podziemnych na cele retencji wody, a w tym zbiorników ppoż. i wody deszczowej,
 5. budynków handlowych o powierzchni sprzedaży do 1000 m2, w tym budynków handlu hurtowego;
 • dopuszcza się wydzielenie:
 1. w obiektach biurowych lub socjalnych, pomieszczeń o funkcji mieszkaniowej o charakterze mieszkań służbowych w liczbie nie większej niż dwa mieszkania i powierzchni nie większej niż 60 m2 każde;
 2. dróg wewnętrznych.

Każda z działek posiada własną księgę wieczystą. Jeden właściciel nieruchomości.

UWAGA!  MOŻLIWOŚĆ KUPNA TYLKO DWÓCH DZIAŁEK ŁĄCZNIE.

Uzbrojenie terenu: prąd (własna trafostacja), woda – przyłącze na działce, w zasięgu dostęp do instalacji gazowej.

Cena: 47,96 zł/netto za 1 m2 + VAT.

Kontakt: Tomasz Klim Tel. 516-020-273 email: t.klim@blaszczyk.com.pl

Powyższy opis ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. Nr licencji pośrednika odpowiedzialnego zawodowo: 10949.

 

 

 

Dodatkowe zalety

Media
siła
woda
Ogrodzenie
siatka
Okolica
nieruchomości komercyjne
węzeł drogowy DK92-S5
obiekty biurowo-magazynowe
Przeznaczenie lokalu
usługowy
biurowy
handlowy
przemysłowy
magazynowy

Lokalizacja