Pośrednictwo w sprzedaży i zakupie nieruchomości

Wynagrodzenie jest każdorazowo ustalane z klientem indywidualnie w zależności od rodzaju podpisanej umowy oraz złożoności procesu sprzedaży. Wartość wynagrodzenia może być ustalona kwotowo lub procentowo i wynosi 2-3% ceny nieruchomości powiększone o należny podatek VAT (23%).

Pośrednictwo w wynajmie nieruchomości

Wynagrodzenie wynosi wartość jednomiesięcznego czynszu najmu, powiększone o należny podatek VAT (23%).

Zarządzanie najmem

Wynagrodzenie za zarządzanie pojedynczymi lokalami mieszkalnymi lub użytkowymi wynosi od 100 zł netto za lokal (powiększone o należny podatek VAT 23%). Ostateczna wartość wynagrodzenia uzależniona jest od zakresu czynności zarządzania oraz ilości nieruchomości, które klient chce przekazać w zarząd.

Doradztwo

Wysokość wynagrodzenia ustalana jest każdorazowo podczas bezpośredniego spotkania z klientem, po zapoznaniu się z problematyką nieruchomości i oszacowaniu zakresu usługi.Krótka porada z weryfikacją dokumentów w biurze ? 100 zł nettoKrótka porada z weryfikacją dokumentów połączona z wyjazdem na nieruchomość ? 150 zł netto

Regulacja stanów prawnych

Stawka ustalana indywidualnie w zależności od zakresu usługi, od 100 zł netto

Pośrednictwo kredytowe

Pośrednictwo w uzyskaniu kredytu hipotecznego jest usługą bezpłatną.Pośrednictwo w uzyskaniu kredytu inwestycyjnego wynosi od 3-5% wartości inwestycji.

Wycena nieruchomości*

Porada ustna połączona z wyjazdem na nieruchomość ? 100 zł nettoPorada pisemna w formie opinii wynosi 200 zł netto

*Powyższe dokumenty nie stanowią operatów szacunkowych, w myśl przepisów ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 roku oraz Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wyceny nieruchomości i sporządzania operatu szacunkowego z dnia 21 września 2004 roku. Koszty przygotowania operatu szacunkowego są każdorazowo przedstawiane i negocjowane z współpracującymi z naszą firmą rzeczoznawcami majątkowymi.

Podane powyżej stawki są stawkami ofertowymi. Ostateczna wartość wynagrodzenia za usługi pośrednictwa oraz warunki płatności są ustalane w drodze negocjacji pomiędzy stronami umowy.

Jeśli jesteś naszym stałym klientem, możesz liczyć na atrakcyjne zniżki!


Sprawdź naszą ofertę: